กิจกรรมกีฬาสี แผนกประถมศึกษา (24 พ.ย.60)
กิจกรรมกีฬาสี แผนกประถมศึกษา (24 พ.ย.60)
กิจกรรมกีฬาสี แผนกปฐมวัย (23 พ.ย.60)
กิจกรรมกีฬาสี แผนกปฐมวัย (23 พ.ย.60)
ซุ้มถวายความอาลัย
ซุ้มถวายความอาลัย
Chanrat Funny Camp 2017 กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน
Chanrat Funny Camp 2017 กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน
Chanrat funny camp 2017 สนุกสนานกับกิจกรรมการละเล่นแบบไทยครับ
Chanrat funny camp 2017 สนุกสนานกับกิจกรรมการละเล่นแบบไทยครับ
โครงการ DARE
โครงการ DARE

สาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

การละเล่นพื้นบ้านของไทย:ล้อต๊อก
การละเล่นพื้นบ้านของไทย:อ้ายเข้อ้ายโขง
การละเล่นพื้นบ้านของไทย:โพงพาง
การละเล่นพื้นบ้านของไทย:ปลาหมอตกกะทะ
การละเล่นพื้นบ้านของไทย:ทอดแห
การละเล่นพื้นบ้านของไทย:ดีดเม็ดมะขามลงหลุม
การละเล่นพื้นบ้านของไทย:เฉือนหมู
การละเล่นของไทย:แข่งเรือบก
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 500
มหัศจรรย์ร่างกาย
ประเทศไทยกับอาเซียน
ASEAN ย่อมาจากอะไร
 • ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
 • กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
 • สัญลักษณ์ของอาเซียน
 • กำเนิดอาเซียน
 • ดาราศาสตร์และการสำรวจอวกาศ
 • พระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
 • การใช้ห้องสมุด
 • มหัศจรรย์ เลข 11
 • ทศนิยม
 • มัลติมีเดีย

  ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
  ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
  ท้าให้อ่าน : โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
  ท้าให้อ่าน : โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
  รำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  รำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  รักแท้แปลว่าเธอ
  รักแท้แปลว่าเธอ "ฉบับบอกรักแม่"

  บุคลากร/ผู้สอน

  Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)