กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีิเวิลด์ (20/10/62)

กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีิเวิลด์

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยาสนุกสนานไปพร้อมกับเพื่อนๆและคุณครูกับสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์แบบเปิดและการแสดงโชว์ ของน้องๆระดับปฐมวัยและช่วงชั้นที่ 1 ก่อนปิดซัมเมอร์ครับ

_DSC8144 _DSC8145 _DSC8146 _DSC8148 _DSC8149 _DSC8151 _DSC8152 _DSC8153 _DSC8154 _DSC8155 _DSC8157 _DSC8161 _DSC8162 _DSC8164 _DSC8165 _DSC8167 _DSC8168 _DSC8169 _DSC8170 _DSC8171 _DSC8172 _DSC8173 _DSC8174 _DSC8175 _DSC8176 _DSC8177 _DSC8179 _DSC8180 _DSC8181 _DSC8182 _DSC8183 _DSC8184 _DSC8185 _DSC8186 _DSC8187 _DSC8188 _DSC8191 _DSC8192 _DSC8193 _DSC8195 _DSC8198 _DSC8199 _DSC8200 _DSC8201 _DSC8202 _DSC8203 _DSC8204 _DSC8206 _DSC8207 _DSC8208 _DSC8210 _DSC8211 _DSC8212 _DSC8213 _DSC8214 _DSC8216 _DSC8217 _DSC8218 _DSC8219 _DSC8220 _DSC8221 _DSC8222 _DSC8223 _DSC8224 _DSC8225 _DSC8226 _DSC8227 _DSC8230 _DSC8231 _DSC8232 _DSC8233 _DSC8234 _DSC8235 _DSC8237 _DSC8239 _DSC8240 _DSC8242 _DSC8244 _DSC8245 _DSC8246 _DSC8247 _DSC8248 _DSC8249 _DSC8250 _DSC8251 _DSC8252 _DSC8253 _DSC8254 _DSC8255 _DSC8256 _DSC8257 _DSC8258 _DSC8260 _DSC8261 _DSC8262 _DSC8263 _DSC8264 _DSC8265 _DSC8266 _DSC8267 _DSC8269 _DSC8270 _DSC8271 _DSC8272 _DSC8274 _DSC8275 _DSC8276 _DSC8278 _DSC8279 _DSC8280 _DSC8281 _DSC8282 _DSC8283 _DSC8284 _DSC8285 _DSC8286 _DSC8288 _DSC8289 _DSC8290 _DSC8292 _DSC8293 _DSC8294 _DSC8295 _DSC8297 _DSC8299 _DSC8300 _DSC8301 _DSC8302 _DSC8303 _DSC8304 _DSC8305 _DSC8306 _DSC8307 _DSC8310 _DSC8311 _DSC8313 _DSC8314 _DSC8315 _DSC8316 _DSC8317 _DSC8318 _DSC8320 _DSC8321 _DSC8322 _DSC8323 _DSC8325 _DSC8326 _DSC8327 _DSC8328 _DSC8330 _DSC8331 _DSC8332 _DSC8333 _DSC8335 _DSC8336 _DSC8337 _DSC8341 _DSC8342 _DSC8343 _DSC8344 _DSC8345 _DSC8346 _DSC8347 _DSC8349 _DSC8350 _DSC8353 _DSC8354 _DSC8357 _DSC8358 _DSC8359 _DSC8360 _DSC8361 _DSC8363 _DSC8364 _DSC8365 _DSC8366 _DSC8367 _DSC8369 _DSC8370 _DSC8371

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)