นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (7 ต.ค. 61)

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จึงถือกำหนดให้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยาได้

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น

DSC00476 DSC00477 DSC00478 DSC00479 DSC00480 DSC00481 DSC00482 DSC00483 DSC00484 DSC00485 DSC00486 DSC00487 DSC00488 DSC00489 DSC00490 DSC00491 DSC00492 DSC00493 DSC00494 DSC00495 DSC00496 DSC00497 DSC00498 DSC00499 DSC00500 DSC00501 DSC00502 DSC00503 DSC00504 DSC00505 DSC00506 DSC00507 DSC00508 DSC00509 DSC00510 DSC00511 DSC00512 DSC00513 DSC00514 DSC00515 DSC00516 DSC00517 DSC00518 DSC00519 DSC00520 DSC00522 DSC00524 DSC00525 DSC00526 DSC00527 DSC00528 DSC00530 DSC00531 DSC00532 DSC00533 DSC00534 DSC00535 DSC00536 DSC00537 DSC00538 DSC00539 DSC00540 DSC00541 DSC00542 DSC00543 DSC00544 DSC00545 DSC00546 DSC00547 DSC00548 DSC00549 DSC00550 DSC00551 DSC00552 DSC00553 DSC00554 DSC00555 DSC00556 DSC00557 DSC00558 DSC00559 DSC00560 DSC00561 DSC00562 DSC00563 DSC00564 DSC00565 DSC00566 DSC00567 DSC00568 DSC00569 DSC00570 DSC00571 DSC00572 DSC00573 DSC00575 DSC00576 DSC00577 DSC00578 DSC00579 DSC00580 DSC00581 DSC00582 DSC00583 DSC00584 DSC00585 DSC00586 DSC00587 DSC00588 DSC00591

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)