รวมพลคน D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี (02 ส.ค.61)

รวมพลคน D.A.R.E.
 งานรวมพลคน D.A.R.E. ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี  ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง โครงการ D.A.R.E. คือ โครงการสอนการต่อต้านยาเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในเด็กนักเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี เด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E. จะถูกเน้นทักษะการปฏิเสธและต่อต้านการถูกชักชวนให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองขณะกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดต่อไป
ในงานนี้ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ศศิชล สุขจำลอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ด.ญ.ศศิร์กานต์ แก้วผ่องศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนเรียงความ

IMG_4023 IMG_4024 IMG_4026 IMG_4034 IMG_4036 IMG_4037 IMG_4039 IMG_4041 IMG_4043 IMG_4048 IMG_4055 IMG_4061 IMG_4063 IMG_4064 IMG_4065 IMG_4066 IMG_4067 IMG_4068 IMG_4071 IMG_4072 IMG_4073 IMG_4074 IMG_4075 IMG_4076 IMG_4077 IMG_4078 IMG_4079 IMG_4080 IMG_4082 IMG_4083 IMG_4084 IMG_4085 IMG_4086 IMG_4089 IMG_4090 IMG_25610802_094209 IMG_25610802_094223 IMG_25610802_094315 IMG_25610802_094318 IMG_25610802_094344 IMG_25610802_094907 IMG_25610802_114242 IMG_25610802_114303 IMG_25610802_122142

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)