สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ชรว

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ประกอบด้วย วงกลม 2 วง

วงนอก   ล้อมรอบตัวอักษรสีน้ำเงิน คำว่า โรงเรียนชาญรัตน์วิทยาและ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นชื่อ และที่ตั้งของโรงเรียนตามลำดับ

วงใน      มีอักษรย่อ คำว่า ช.ร.ว.

ความหมายของชื่อโรงเรียน

                        ชาญ    หมายถึง    ชำนาญ

                        รัตน์     หมายถึง    สิ่งที่ถือว่าวิเศษ และมีค่ามาก

                        วิทยา   หมายถึง     ความรู้ เป็นคำที่ใช้ประกอบกับคำอื่น

ความหมายโดยรวม     ความรู้   ความชำนาญ   เป็นสิ่งที่มีค่า

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)