คุณครูวรนุช ภูมิปัญโญ (ครูก้อย)

คุณครูวรนุช  ภูมิปัญโญ

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

ระดับอาชีวศึกษา :  เทคนิคพาณิชยการจรัญสนิทวงค์ สาขาวิชาการบัญชี

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน  -โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ตำแหน่ง : แผนกธุรการ

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)