ละครวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

ละครวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกร้อน…ใครเดือดร้อน…?
นำแสดงโดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
แสดงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
(ใช้เวลาในการซ้อมละครเพียง 1 อาทิตย์เท่านั้น)

เต้นเพลงน้ากาเลโต้

แสนสุขเต้นเพลงน้ากาเลโต้ งานโรงเรียนเตรียมอนุบาลชาญรัตน์วิทยา วันที่ 7 มี.ค. 2010