รักแท้แปลว่าเธอ “ฉบับบอกรักแม่”

มอบเป็นของขวัญแก่คุณแม่ทุกท่าน

เนื่องวันในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ปีนี้ครับ

Copyright(C)2012 All Rights reserved by Chanrat Wittaya School (โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)